WWE Rikishi!

Rikishi Powerful Bum Attack

Rikishi Powerful Bum Attack


Rikishi Dance In Ring With His Partner

Rikishi Dance In Ring With His Partner


Rikishi Attitude Looks

Rikishi Attitude Looks


Rikishi Looks Cool In His Wear

Rikishi Looks Cool In His Wear


Rikishi In Attitude

Rikishi In Attitude


Rikishi Doing Cool Dance Steps In Ring Of WWE

Rikishi Doing Cool Dance Steps In Ring Of WWE


Rikishi Bum Attack On Another Superstar Of WWE

Rikishi Bum Attack On Another Superstar oF WWE